Dâng Chúa Lo Lắng Của Bạn Và Làm Theo Tấm Lòng Của Bạn

1 Phi-e-rơ 5:7, “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.”

Một ngạn ngữ cổ nói thế này, “Hãy thành thật với lòng bạn.” Nó vẫn còn hợp thời và là bài học cuộc sống quan trọng mà chúng ta đều nhớ. Khi chúng ta đi chệch hướng mà lòng chúng ta khuyên chúng ta đi theo, chúng ta làm cho đời sống của mình rất khó khăn.

Tôi không nói về những tham muốn ích kỷ. Tôi đang nói về việc đeo đuổi ước ao mà Chúa đặt trong lòng bạn. Bạn muốn gì từ cuộc sống? Bạn tin ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn là gì? Bạn có đang đeo đuổi nó không?

Một số người có quá nhiều bận tâm và lo lắng, đến nỗi họ bị ngăn trở không thể bước ra và làm theo những gì ở trong lòng họ. Họ đã quyết định là nó ở ngoài tầm với của họ.

Kinh Thánh nói chúng ta nên trao mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài vì Ngài săn sóc chúng ta. Bất cứ lo lắng nào bạn có mà đang ngăn bạn đi theo tấm lòng của mình, bạn cần trình dâng nó cho Chúa và để Ngài lo liệu.

Ngài muốn bạn đi theo ước ao mà Ngài đã đặt trong bạn. Hãy để Chúa lo cho các lo lắng của bạn và đi theo tấm lòng của bạn. Bạn có tin cậy Ngài. Ngài săn sóc cho bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, đôi khi con không đeo đuổi điều Ngài đã đặt trong lòng con vì cớ những bận tâm và lo lắng của con, nên hôm nay, con dâng chúng cho Ngài. Con biết Ngài có thể xử lýchúng, và Ngài muốn con được tự do để đi theo tấm lòng của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon