DÀNH THỜI GIAN ĐỂ TÌM HIỂU NGƯỜI KHÁC

Ðừng chỉ nhìn bề ngoài mà xét đoán, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công bình. (Giăng 7:24)

Câu Kinh Thánh hôm nay là một lời rất rõ ràng, cụ thể từ Chúa cho chúng ta. Ngài bảo chúng ta đừng xét đoán người ta theo bề ngoài hay cách nông cạn.

Trong nhiều năm tôi, về sự xét đoán tôi là người đụng đâu táp đó. Chúa đã nghiêm túc xử lý tôi về vấn đề đó vài lần và cuối cùng tôi đã nhận thấy sự nguy hiểm của việc xét đoán vội vàng theo bề ngoài.

Trước khi chúng ta xét đoán người ta, chúng ta phải để thời tìm hiểu con người thật của họ. Còn không thì, (1) chúng ta có thể ủng hộ ai đó vì họ tỏ vẻ một đằng, nhưng thực tế họ lại một nẻo; hay (2) chúng ta có thể bất tán thành ai đó vì vẻ ngoài hay hành động bên ngoài của họ, trong khi cá nhân đó bên trong là một con người tuyệt vời.

Tất cả chúng ta đều có những cái tật nhỏ, các hành động nhỏ kỳ quặc, các hành vi hay các cách thức không dễ hiểu đối với những người khác. Bản thân Chúa cũng không xét đoán theo các vẻ dạng bề ngoài và chúng ta cần làm theo tấm gương của Ngài.

Đa-vít sẽ không bao giờ được chọn để làm vua nếu dân chúng xét đoán theo bề ngoài. Thậm chí gia đình của ông cũng xem thường ông mà. Nhưng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của Đa-vít, tấm lòng của một người chăn. Chúa đã nhìn thấy một người thờ phượng, một người có tấm lòng cho Ngài, người dễ bảo và dễ nắn trong tay của Ngài. Đây là những phẩm chất Chúa xem trọng, nhưng nhìn một lần thì không phải lúc nào cũng rõ.

Tôi khích lệ bạn tìm kiếm Chúa và để Thánh Linh của Ngài phán với bạn về con người. Ngài biết lòng của họ và Ngài sẽ cho bạn biết nên cẩn trọng hay theo đuổi mối quan hệ với họ. Hãy tin cậy Ngài, đừng tin đánh giá riêng của bạn, dẫn dắt bạn khi bạn quen biết người ta và phát triển các mối quan hệ.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn muốn người ta có thái độ với bạn thế nào thì bạn phải có thái độ như thế với họ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon