Đầy Dẫy Bình An Và Vui Mừng

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! Rô-ma 15:13

Tôi đã trải  qua một thời  điểm đặc biệt khó khăn cách đây vài năm, lúc đó đời tôi hoàn toàn không có sự vui mừng và bình an. Mỗi lần tôi mắc lỗi, tôi nhanh chóng định tội bản thân mình, tức giận vì không thể trở thành một “cơ đốc nhân hoàn hảo”.

Rồi một ngày, tôi tình cờ đọc Rô-ma 15:13: Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin… Đúng rồi, mình hiểu ra rồi!

Tôi đã nhận ra rằng tôi đã rơi trong sự nghi ngờ và vô tín, cho phép ma quỷ dùng tính tiêu cực, tức giận và thiếu kiên nhẫn làm tôi thống khổ. Trong lúc đó, tôi đã quên rằng tin cậy Chúa và Lời của Ngài sẽ đem đến sự bình an, niềm hy vọng và chiến thắng yếu điểm của mình.

Lời Đức Chúa Trời cho tôi câu trả lời. Chúa Giê-su yêu tôi rất nhiều, Ngài không chỉ tha thứ những tội lỗi tôi trong quá khứ mà Ngài còn nhìn trước mà tha thứ cho tôi vì những lúc yếu mềm khi tôi thất bại trong tương lai.

Tôi không cần phải để Satan lẻn vào với những thắc mắc và vô tín, và bạn cũng không cần làm thế.

Hôm nay, bạn hãy biết rằng sự bình an, hy vọng và vui mừng ở ngay trước mắt bạn. Hãy đến với Lời Chúa và để nó khuấy động đức tin của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, mỗi lần con bắt đầu tin những lời nói dối của kẻ thù, xin nhắc con về lẽ thật trong Lời Ngài. Bởi tin Ngài mà con sẽ nhận được sự bình an và vui mừng hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon