Để Chúa Nhấc Gánh Nặng

Để Chúa Nhấc Gánh Nặng

Giăng 15:5, “Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.”

Một trong những điều quan trọng nhất tôi đã học được là để Chúa nhấc gánh nặng. Rất nhiều lần chúng ta thấy cái sai của bản thân và cố sửa ch a bởi sức riêng, nhưng việc ữ này sẽ không bao giờ tốt đủ. Chúa Giê-su nói trong Giăng 15:5, “Ngoài Ta các con không làm gì được…”

Có thể chúng ta cố gắng để độc lập, nhưng chúng ta cần để Chúa ban ân sủng và khả năng để làm điều chúng ta cần làm. Trí lực và quyết tâm có thể giúp ta bắt đầu, nhưng thường chúng không kéo dài, và cuối cùng để chúng ta mắc kẹt giữa một mớ hỗn độn. Chúng ta có thể học để vui hưởng sự sống mà Chúa Giê-su đã chịu chết để ban cho chúng ta bằng cách mời Chúa can dự vào mỗi khía cạnh. Chúa Giê-su đã nói, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.”

Chúng ta không được tạo dựng để hoạt động độc lập khỏi Chúa. Có Ngài, chúng ta có thể phá đổ mọi thói quen xấu hay sự nghiện nghập, như tham ăn, lạm dụng thuốc, quản lý thời gian rỗi, các vấn đề về sự nóng giận, bạn kể ra đi. Chúa Giê-su lớn hơn bất cứ nan đề nào bạn có.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết không có Ngài con chẳng là gì, nên con mời Ngài bước vào mỗi lĩnh vực đời sống con. Con sẽ để Ngài giải quyết nan đề, con đi theo và tin cậy Ngài mỗi ngày.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon