Để Thánh Linh Dẫn Bạn Từ “Việc Làm” Đến “Phẩm Chất”

Để Thánh Linh Dẫn Bạn Từ "Việc Làm" Đến "Phẩm Chất"

Công Vụ 1:8, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

Tôi nhớ khi trở thành một Cơ Đốc nhân được tái sinh, tích cực tham gia vào công việc hội thánh, nhưng tôi không thắng nổi các nan đề của mình. Tôi đã nghĩ nếu tôi hành động như một Cơ Đốc nhân và trông có vẻ vững vàng thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng làm điều đúng là không đủ; tôi cần sự thay đổi ở bên trong.

Công Vụ 1:8 nói về việc nhận lãnh quyền năng của Chúa để làm nhân chứng cho Ngài. Để ý là nó không nói đi làm chứng và nói để trở thành nhân chứng. Làm là một điều khác biệt so với việc trở thành. Tôi đã đánh bóng vẻ ngoài của mình, nhưng đời sống bên trong thì như một con tàu đắm. Thường khi sự hỗn loạn bên trong bùng nổ ra, lúc đó mọi người có thể nhìn thấy tôi không giống như vẻ ngoài.

Cảm tạ thay, tôi đã tới chỗ thực sự khao khát một sự vận hành của Chúa trong đời sống tôi và biết rằng còn có điều gì đó hơn nữa so với điều tôi đã kinh nghiệm trước đó trong mối quan hệ với Ngài. Khi tôi kêu cầu Ngài trong sự cầu nguyện để Ngài giúp, Ngài đã chạm vào đời tôi một cách quyền năng và sự tuôn đổ Thánh Linh đã ban cho tôi tình yêu thật dành cho Chúa và Lời Ngài không giống như trước đây. Giờ tôi không còn như cũ nữa.

Tôi khích lệ bạn nhận cùng quyền năng Thánh Linh đó. Hãy để Ngài dẫn bạn từ chỗ hành động bên ngoài thành con người thật.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin hãy ban cho con quyền năng của Ngài để con không hành động bên ngoài, nhưng trở thành con người thật. Con muốn yêu mến và đi theo Ngài từ tận sâu con người thật của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon