Để tình yêu chiến thắng cuộc chiến

Để tình yêu chiến thắng cuộc chiến

Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu. Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận. 2CÔRINHTÔ 10:3-4

Chúng ta chắc chắn đang trong một cuộc chiến. Kinh thánh dạy chúng ta rằng vũ khí trong cuộc chiến của chúng ta không phải là vũ khí xác thịt, tự nhiên, mà là vũ khí mạnh mẽ nhờ Đức Chúa Trời để phá đổ các đồn lũy.

Một phần của việc trở nên gần gũi hơn với Thượng Đế là làm việc với Đức Thánh Linh trong việc phá đổ các đồn lũy của tính ích kỷ, kiêu ngạo và tự cao. Cố ý không tập trung vào bản thân và làm điều gì đó cho người khác trong khi chúng ta đang bị tổn thương là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm để chiến thắng cái ác.

Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá trong sự đau khổ tột cùng, Ngài đã dành thời gian để an ủi người trộm cướp bên cạnh Ngài (Lu-ca 23:39–43). Khi Ê-tiên bị ném đá, ông đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình, cầu xin Đức Chúa Trời đừng đổ tội cho họ (Công vụ 7:59–60).
Nếu giáo hội của Chúa Giê Su Ky Tô, thân thể của Ngài ở đây trên đất, sẽ chiến đấu chống lại sự ích kỷ và bước đi trong tình yêu thương, thì thế giới sẽ bắt đầu chú ý.


Bước đi trong tình yêu thương là một phần quan trọng của cuộc chiến thuộc linh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon