Đeo Đuổi Bình An!

Đeo Đuổi Bình An!

Thi Thiên 34:14, “Hãy lánh điều dữ và làm điều lành, hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.”

Điều gì khiến bạn mất bình an? Mất đồ đạc-đi trễ, kẹt đường, đổ cà-phê. Đó là lí do điều rất quan trọng là thực hành bước đi trong sự bình an mỗi ngày. Ví dụ, bạn phải quyết định khi nào nên yên lặng và không dễ bị làm cho vấp phạm. Và bạn phải bình thản với việc đôi khi mình sai.

Bạn không thể ngồi đó và ước ao sự bình an, ước ma quỷ sẽ để bạn yên, hay ước người ta sẽ làm điều bạn muốn. Kinh Thánh bảo chúng ta hãy đeo đuổi sự bình an. Bạn phải quyết định để khao khát sự bình an.

Để Lời Chúa kết quả trong đời sống bạn, nó phải được gieo trong một tấm lòng bình an của một người làm việc vì sự bình an và làm hòa. Tất cả tín hữu có trách nhiệm giữ tinh thần hòa thuận để Chúa có thể truyền bá Lời Ngài trong và qua họ.

Bạn đang tìm kiếm một sự đột phá trong đời sống của mình, nhưng dù bạn cố gắng đến đâu đi nữa, nó vẫn không đến? Có thể là vì bạn không sống trong bình an? Nên tôi khuyên bạn-hãy khao khát bình an, tìm kiếm nó và đeo đuổi nó với cả sức mạnh của bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không thể ngồi chờ đợi bình an tự động đến được nữa. Con muốn chủ động đeo đuổi nó. Xin hãy chỉ cho con cách đeo đuổi sự bình an của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon