Đeo Đuổi Tri Thức Tin Kính

Đeo Đuổi Tri Thức Tin Kính

1 Cô-rinh-tô 2:2, “Vì giữa vòng anh chị em, tôi quyết định không biết gì ngoài Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá.”

Nhiều Cơ Đốc nhân chịu khổ vì họ quá bận rộn tìm kiếm tri thức phàm thay vì Lời Chúa. Chính Chúa đã nói, Dân Ta bị diệt mất vì thiếu sự hiểu biết… (Ô-sê 4:6).

Phao-lô là một người có học với một rừng tri thức phàm tục. Ông đã nghĩ mình giỏi hơn những người khác và thậm chí tìm cách giết hại các Cơ Đốc nhân. Cảm tạ thay, Chúa đã có những kế hoạch khác dành cho ông và tỏ chính Ngài cho Phao-lô theo một cách thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.

Khi Phao-lô nhận ra rằng việc tìm kiếm tri thức phàm tục không tài nào ví sánh với tầm quan trọng của tri thức thuộc linh, ông đã quyết định chỉ đeo đuổi tri thức thuộc linh tin kính đó mà thôi.

Giống như Phao-lô, chúng ta cần biết tầm quan trọng của việc học hỏi những điều thuộc linh. Thay vì tìm kiếm những việc của thế gian và lấp đầy tâm trí mình với những thứ không quan tọng, ta cần đọc, nghiên cứu, suy ghẫm và đổ đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa. Qua kinh nghiệm tôi có thể cho bạn biết rằng việc biết Lời Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Nó đã biến Phao-lô thành một trong những Cơ Đốc nhân vĩ đại nhất từng sống, và nó có thể biến đổi bạn và dẫn bạn và định mệnh kỳ diệu của bạn trong Đấng Christ.

Hôm nay, tôi khích lệ bạn tìm kiếm tri thức thuộc linh trong Lời Chúa. Lòng và trí bạn càng nhiều Lời Chúa sẽ càng giúp bạn tìm thấy điều bạn đang thật sự tìm kiếm.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn lãng phí thời gian của con bằng tri thức phàm không quan trọng. Giống như Phao-lô, xin Chúa giúp con đeo đuổi tri thức thuộc linh được tìm thấy trong việc biết và biết Lời Ngài hơn mọi thứ khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon