Đi Ra Và Tìm Kiếm

Đi Ra Và Tìm Kiếm

Châm Ngôn 16:9, “Lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.”

Người ta thường hỏi tôi làm thế nào để tìm biết ý muốn của Chúa cho đời sống họ. Một số người để nhiều năm chờ đợi để nghe một tiếng phán hay để nhận sự hướng dẫn siêu nhiên. Nhưng việc lắng nghe tiếng Chúa trong lòng thường thực tế hơn việc đó. Tôi bảo họ đi ra và tìm.

Thời gian đầu trong hành trình với Chúa, tôi đã muốn phụng sự Ngài. Tôi cảm nhận Ngài đã đặt để một sự kêu gọi trên đời sống tôi, nhưng tôi không biết chính xác phải làm gì, nên tôi đã thử những cơ hội khác nhau tôi có được.

Rất nhiều cơ hội trong số đó không hiệu quả cho tôi, nhưng tôi cứ thử các cơ hội khác nhau cho tới khi tôi tìm thấy một lĩnh vực phù hợp với mình. Và cuối cùng, trong tôi trở nên sống động khi tôi có cơ hội để chia sẻ Lời Chúa với dân sự. Tôi tìm thấy sự vui mừng trong sự dạy dỗ, và rõ ràng là Chúa đã ban cho tôi khả năng để làm việc đó. Lúc đó tôi biết tôi đã tìm thấy chỗ của mình trong chức vụ.

Đôi khi, cách duy nhất để khám phá ý muốn của Chúa là thực hành cái mà tôi gọi là “đi ra và tìm kiếm.” Nếu bạn đã cầu nguyện về một hoàn cảnh và có vẻ không biết bạn phải làm, hãy đi một bước đức tin. Đừng sợ phạm sai lầm. Hãy bước ra và gì Chúa sẽ hướng dẫn bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin cậy Ngài và con biết Ngài sẽ hướng dẫn các bước con, nên con không sợ bước ra và tìm điều Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon