Đi Theo Hòm Giao Ước

Đi Theo Hòm Giao Ước

Giô-suê 3:3, “Khi nào các ngươi thấy Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi dời chỗ, tức là khi các thầy tế lễ người Lê-vi khiêng rương ấy ra đi, thì các ngươi hãy rời chỗ mình đang ở và đi theo Rương ấy.”

Bạn có đang đối diện cơ hội mới nào ngay bây giờ không? Dù cơ hội đó là gì đi nữa, điều luôn quan trọng là “đi theo hòm giao ước.” Ý tôi là gì khi nói thế? Đôi khi, chúng ta có thể nấn ná trong các hoàn cảnh cũ rích trong cuộc sống, chỉ vì chúng quen thuộc với chúng ta, và chúng ta thật sự sợ bước vào xứ chưa được thám hiểm. Rồi có những lúc chúng ta có thể cảm nhận điều mới mẻ phía trước chúng ta và chúng ta chỉ muốn bước ngay vào đó-trước khi đến thời điểm của Chúa để chúng ta bước vào.

Trong Giô-suê 3:3, Chúa nói với dân Y-sơ-ra-ên về việc đi theo Hòm Giao Ước. Hòm Giao Ước đại diện cho sự xức dầu của Chúa…sự hiện diện của Chúa…ý muốn của Chúa. Điều rất quan trọng đối với chúng ta là học để đi theo ý muốn của Chúa, chứ không phải ý muốn của chúng ta hay ý của người khác.

Chúa có một kế hoạch cho bạn và tôi, và cách duy nhất để thấy kế hoạch đó mở ra là đi theo hòm giao ước, hay ý muốn của Chúa, không phải xác thịt của chúng ta, người khác hay cảm xúc của chúng ta.

Hôm nay hãy nhớ rằng dù ý muốn của Chúa cho cuộc đời của bạn là gì đi nữa, Ngài sẽ mở đường cho bạn hoàn tất nó.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, giống như dân Y-sơ-ra-ên, con biết rằng con cần “đi theo hòm giao ước.” Thời điểm của con cho những cơ hội mới không quan trọng…chỉ có ý muốn của Ngài mới quan trọng. Khi con đi theo Ngài, con biết Ngài sẽ mở lối để làm ứng nghiệm kế hoạch của Ngài cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon