Đời Bạn Sẽ Không Thay Đổi Cho Tới Khi Suy Nghĩ Bạn Đổi Thay

Đời Bạn Sẽ Không Thay Đổi Cho Tới Khi Suy Nghĩ Bạn Đổi Thay

Phi-líp 4:8, “Sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý; nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến.”

Tôi đã sống nhiều năm bất hạnh vì lúc tôi thức dậy vào buổi sáng là tôi bắt đầu nghĩ những điều tiêu cực, buồn rầu. Bây giờ tôi có thể thật sự nói rằng tôi hoàn toàn thỏa mãn vì Thánh Linh đã giúp tôi học cách hợp tác với tâm trí của Đấng Christ ở trong tôi.

Có thể, giống tôi, bạn đã để nhiều năm nghĩ những suy nghĩ sai. Tin mừng là, với sự giúp đỡ của Chúa, nó có thể thay đổi hôm nay. Nếu bạn tranh chiến với suy nghĩ tiêu cực, điều quan trọng là bạn cần hiểu sự thật rằng cuộc đời của bạn sẽ không thay đổi cho tới khi suy nghĩ của bạn thay đổi. Suy nghĩ được đổi mới, giống Chúa là điều rất quan trọng cho sự thay đổi.

Kinh Thánh nói rất nhiều về những loại suy nghĩ mà chúng ta nên suy nghĩ. Phi-líp 4:8 bảo chúng ta hãy suy nghĩ về những điều gây dựng, chứ không làm chúng ta nản lòng.

Hôm nay, tôi muốn thách thức bạn. Thay vì thức dậy vào buổi sáng và lập tức suy nghĩ tiêu cực, hãy chọn một lẽ thật từ Kinh Thánh và tập trung vào nó mỗi ngày khi bạn thức dậy. Hãy để Lời Chúa tăng trưởng trong bạn và biến đổi tâm trí của bạn. Hãy tập trung vào những điều tốt lành và vui hưởng những điều tin kính mà nó đem lại.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẵn sàng để thay đổi và sống với tâm trí của Đấng Christ. Xin giúp con chỉ suy nghĩ về điều phải, đáng trọng, tinh sạnh, đáng yêu chuộng, nhân từ, đầy ơn và đức hạnh-bất cứ điều gì đến từ Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon