ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, Ðấng Christ, là đầu. (Ê-phê-sô 4:15)

Bạn và tôi sống trong một thế giới đầy những con người tìm kiếm cuộc sống giả dối, đeo mặt nạ giả đò, giấu giếm những điều họ không muốn người khác biết. Điều đó là sai. Nhưng lý do nó xảy ra là vì người ta đã không được dạy dỗ để bước đi trong lẽ thật. Là các tín hữu, chúng ta có Thánh Linh sống ở trong chúng ta; Ngài là Thần của Lẽ Thật và Ngài phán Lẽ Thật với chúng ta.

Đôi khi, satan lừa dối chúng ta, nhưng có lúc chúng ta lừa dối bản thân mình. Nói cách khác, chúng ta muốn thiết kế cuộc đời so cho chúng ta thấy thoải mái thay vì đối diện cuộc sống như đúng thực tại của nó và xử lý các vấn đề nhờ sự giúp đỡ của Thánh Linh.

Thánh Linh phán với tôi và đối chất tôi về những vấn đề trong cuộc sống tôi một cách thường xuyên và Ngài cũng dạy tôi cũng phải là một người đối đầu, không hèn nhát. Những kẻ hèn nhát giấu giếm khỏi lẽ thật; họ sợ lẽ thật. Bạn không cần phải sợ lẽ thật. Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ của Ngài rằng Thánh Linh sẽ dẫn họ vào trong lẽ thật, nhưng Ngài cũng nói với họ rằng họ chưa sẵn sàng để nghe những điều nhất định (xem Giăng 16:12), vì thế Ngài đã không tiết lộ những điều đó và thời điểm đó. Thánh Linh sẽ luôn nói lẽ thật với bạn, nhưng Ngài không nói những lẽ thật nhất định với bạn cho tới khi Ngài biết bạn sẵn sàng để nghe chúng.

Nếu bạn đủ cản đảm để chào đón Thần của Lẽ Thật vào trong mỗi lĩnh vực của đời sống bạn và để Ngài phán với bạn về những vấn đề trong cuộc đời bạn, bạn ở trong một cuộc hành trình không thể nào quên của sự tự do và quyền năng.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Đừng bao giờ sợ sự thật.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon