Đời Sống Kỷ Luật Sẽ Kinh Nghiệm Bình An Của Chúa

Đời Sống Kỷ Luật Sẽ Kinh Nghiệm Bình An Của Chúa

Hê-bơ-rơ 12:11, “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”

Có  rất  nhiều  thứ  làm  hao  mòn  nguồn  tiềm  năng  có  hạn  của chúng ta: đó là sự chú ý, năng lượng và thời gian của chúng ta.

Tôi từng than phiền với Chúa về lịch trình ngập đầu ngập cổ của mình. Tôi kêu khóc, “Chúa ơi, làm sao có thể mong đợi ai đó làm hết công việc mà con phải làm đây?”

Rồi điều này tỉnh thức tôi: Tôi là người lên lịch làm việc và không ai có thể thay đổi nó ngoài tôi! Tôi không còn dành thời gian để ước mọi sự khác biệt đi vì ước thì chẳng thay đổi gì cả.

Chúa đã cho tôi thấy tôi phải kỷ luật bản thân để đơn giản hóa đời sống của mình.

Bạn cũng sẽ phải làm điều đó nếu bạn muốn cuộc đời của mình chậm lại. Hãy xin Thánh Linh giúp đỡ. Ngài có thể hướng dẫn bạn, cho bạn biết cần cam kết điều gì, và cam kết nào cần hủy bỏ.

Lúc đầu có thể khó khăn, đặc biệt nếu bạn chưa được kỷ luật trong quá khứ, nhưng các phần thưởng của sự kỷ luật và tiết độ đáng để mà nỗ lực. Kinh Thánh nói sự kỷ luật đem lại bông trái bình an. Hãy bắt đầu kỷ luật bản thân hôm nay, và bạn có thể bắt đầu vui hưởng đời sống bình an mà Chúa dành đợi cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm bông trái bình an của một đời sống được kỷ luật tốt. Khi con bị cám dỗ để cam kết quá nhiều và kéo căng mình ra quá xa, xin giúp con chậm lại và chỉ làm những điều Chúa muốn con làm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon