Đón Nhận Thánh Linh

Đón Nhận Thánh Linh

Công Vụ 1:8, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng…”

Trong Công Vụ 1:8, Chúa Giê-su hứa Đức Thánh Linh sẽ đến trên chúng ta, ban cho chúng ta quyền năng (khả năng, năng lực và uy lực) để trở thành các chứng nhân của Đấng Christ cho đến các tận cùng đất.

Nhiều Cơ Đốc nhân làm theo tất cả các luật lệ “đúng,” nhưng họ thắc mắc; Chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu đây sao? Là một Cơ Đốc nhân non trẻ, tôi cũng từng trải qua sự trống rỗng đó. Làm điều đúng thì đem lại hạnh phúc tạm thời nhưng không đem lại niềm vui sâu nhiệm, thỏa lòng.

Tôi đã kêu lớn tiếng: “Chúa ơi, có điều gì đó thiếu hụt rồi!” Tôi ngạc nhiên vì chỉ vài tiếng sau Chúa Giê-su đã đầy dẫy tôi bằng sự hiện diện của Thánh Linh theo một cách mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm trước đó…và mọi sự đã thay đổi. Tôi đã cảm nhận quyền năng của Ngài trong đời sống tôi theo một cách mới.

Khi bạn dành thời gian với Chúa hàng ngày và đón nhận Đức Thánh Linh, bạn sẽ không trải qua kinh nghiệm đáng sợ, lạ đời đâu. Đơn giản là bạn đang nhận lãnh quyền năng của Ngài để trở nên giống Chúa Giê-su hơn và sự khôn ngoan của Ngài để vượt qua các biến cố đời thường.

Đừng sợ hãi những điều mới mẻ – chỉ cần đảm bảo là chúng đúng Kinh Thánh. Tôi tin Chúa muốn đem bạn lên các độ cao mới trong Ngài qua quyền năng của sự tương tác mỗi ngày với Thánh Linh của Ngài. Ngài đang gõ cửa lòng bạn. Bạn sẽ mở rộng cửa lòng và chào đón Ngài chứ?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn sống như một Cơ Đốc nhân được đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Ngài. Xin chỉ cho con cách để sống trong niềm vui sâu nhiệm, thỏa lòng đến từ Thánh Linh của Ngài. Con cảm tạ Ngài vì quyền năng và sự khôn ngoan để sống mỗi ngày và vượt qua mỗi hoàn cảnh trong sự công chính, bình an và vui mừng của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon