Đồng Thuận Với Người Phối Ngẫu

Đồng Thuận Với Người Phối Ngẫu

Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. —Ma-thiơ 18:20

Kinh Thánh chép rằng, có quyền năng trong sự đồng lòng. Điều này đặc biệt đúng với hôn nhân. Chồng của tôi, Dave và tôi có cá tính hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy vậy, Chúa đã đem chúng tôi đến với nhau mỗi lúc càng hơn để chúng tôi bắt đầu có suy nghĩ giống nhau hơn và mỗi ngày lại càng muốn có thêm những điểm giống nhau. Chúng tôi vẫn là hai con người với hai cá tính khác biệt, nhưng bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy rằng Chúa có ý kết hiệp những khác biệt của chúng tôi.

Nếu bạn muốn có quyền năng trong hôn nhân và trong đời sống cầu nguyện, thì bạn phải hiệp lòng với nhau. Câu hỏi lớn ở đây là: Làm thế nào mà một cặp đôi xung đột có thể cùng hiệp lòng, đồng ý với nhau? Sự đồng thuận đến khi người liên quan không còn ích kỷ. Sự ích kỷ là việc tập trung vào bên trong và không trưởng thành. Chìa khóa ở đây là quan tâm đến nhu cầu của người khác, sẵn sàng hạ mình và làm điều mình có thể để đáp ứng nhu cầu của họ.

Khi điều này xảy ra, bạn có thể sống với nhau trong sự đồng lòng trước mặt Chúa, và nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì Ngài ở giữa họ. Vậy hãy cùng người phối ngẫu chọn đeo đuổi sự đồng lòng và hiệp một trước mặt Đức Chúa Trời.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm năng quyền của sự đồng lòng trong hôn nhân của con. Xin giúp chúng con sống đời sống không ích kỷ để sự nhóm hiệp của chúng con trở nên hiệu quả trong danh Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon