Đức Thánh Linh Ban Cho Chúng Ta Chiến Thắng Trên Cảm Xúc

Đức Thánh Linh Ban Cho Chúng Ta Chiến Thắng Trên Cảm Xúc

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời —Giăng 14:16

Kẻ thù số một của chúng ta chính là cảm xúc. Chúng ta thường bị dẫn dắt qua cảm nhận của mình, chúng ta cần nhận ra rằng cảm xúc thường không kiên định, thay đổi mỗi ngày. Chúng ta cần cẩn trọng không đi theo mọi suy nghĩ đến với tâm trí của chúng ta bởi vì suy nghĩ và cảm xúc không chỉ tỏ lẽ thật cho chúng ta.

Ví dụ, rất nhiều người chán nản bởi họ không thể đối diện với sự thật, nhưng Đức Thánh Linh đến để bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với sự thật và chịu tránh nhiệm về những hành động của chúng ta thay vì biện hộ và đổ lỗi cho người khác về vấn đề của mình. Khi chúng ta làm điều đó và xin Chúa giúp chúng ta, linh của sự nặng nề sẽ lìa khỏi chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy được nhẹ nhàng và tự do.

Bạn có thể kinh nghiệm chiến thắng trên cảm xúc bằng cách nương nhờ nơi Đức Thánh Linh và vâng theo sự khôn ngoan mà Ngài bày tỏ. Chúa Giê-su sai Ngài đến với chúng ta trở nên Đấng Yên Ủi, Khuyên Nhủ, Giúp Đỡ, Cầu Thay, Bênh Vực, Ban Sức Mạnh, và Đấng Bên Cạnh để ở với chúng ta đời đời.

Cảm tạ Chúa, chúng ta sẽ không bị thất vọng, ngã lòng, chán nản, tuyệt vọng. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta chiến thắng trên cảm xúc của chúng ta!


Cầu nguyện để bắt đầu

Đức Thánh Linh ơi, con không thể tự mình điều khiển cảm xúc và thái độ của con. Con tạ ơn vì Ngài giúp đỡ con, ban cho con năng lực của Ngài để dẫn dắt con đến chiến thắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon