Đức tin là liều thuốc giải độc

Đức tin là liều thuốc giải độc

Vừa khi đến thành Rô-ma, anh ấy đã vội vã đi tìm ta cho đến khi gặp được.2Timôthê 1: 7

Nếu bạn đang đối phó với sự nghi ngờ, lo lắng, bồn chồn hoặc sợ hãi trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của mình ngày hôm nay, thì đức tin chính là liều thuốc giải độc.

Hãy nghĩ về nó theo cách này: Nếu bạn hoặc tôi ăn phải một loại chất độc nào đó, chúng ta sẽ cần thuốc giải ngay lập tức. Điều này cũng đúng khi đối phó với những chất độc độc hại của nghi ngờ, lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Phải có một liều thuốc giải độc nhận được—và thuốc giải độc đó là đức tin.

Khi những kẻ đánh cắp niềm vui này gõ cửa nhà chúng ta, thì chúng ta có thể trả lời bằng đức tin, biết rằng đức tin của chúng ta nơi Thượng Đế sẽ đánh bại kẻ thù và sẽ kéo chúng ta đến gần Ngài hơn và cho phép chúng ta được nghỉ ngơi cũng như tìm thấy sự an toàn nơi Ngài.

Gia Cơ 1:5–7 cho chúng ta biết rằng khi thấy mình cần điều gì đó, chúng ta có thể cầu nguyện với đức tin và Thượng Đế sẽ đáp ứng mà không bắt lỗi. Điều này đơn giản, nhưng rất quan trọng. Ngay cả khi chúng ta chưa hoàn hảo trong đường lối của mình, thì tất cả những gì chúng ta phải làm là cầu xin Đức Chúa Trời với đức tin, và Ngài sẽ giúp chúng ta!


Đặt niềm tin của bạn vào Chúa. Ngài có quyền giải cứu bạn và sắp đặt cuộc đời bạn theo một hướng hoàn toàn mới.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon