Đừng Có Suy Nghĩ Quá Cao Về Bản Thân

Đừng Có Suy Nghĩ Quá Cao Về Bản Thân

Galati 6:3, “Vì nếu có ai tưởng mình là quan trọng nhưng thật ra chẳng là gì cả thì chỉ tự lừa dối mình đấythôi.”

Kinh Thánh liên tục cảnh báo chúng ta về sự kiêu ngạo. Tôi không thể nào nhấn mạnh cho đủ sự nguy hiểm của sự kiêu ngạo. Khi chúng ta nhượng bộ sự kiêu ngạo, chúng ta cho kẻ thù một chỗ để hắn tác động mạnh trên chúng ta.

Khi chúng ta nghĩ quá cao về bản thân, nó khiến chúng ta ít xem trọng người khác hơn, quên tin cậy Chúa, và lờ đi lẽ thật rằng không có Chúa chúng ta thật sự chẳng là gì cả.

Kiểu thái độ và suy nghĩ này là thứ Chúa ghét. Chúng ta phải có cái sợ thánh về sự kiêu ngạo và nhớ rằng chúng ta là đặc biệt và giá trị vì Chúa yêu và đã tha thứ chúng ta, không phải vì chúng ta có thể tự mình hoàn tất những điều vĩ đại.

Điều quan trọng cần hiểu là bất cứ khi nào chúng ta trỗi vượt trong bất cứ lĩnh vực nào, ấy là vì Chúa ban cho chúng ta ân sủng để làm việc đó mà thôi. Lúc mà chúng ta nghĩ chúng ta hoàn tất những điều lớn lao bởi sức riêng là chúng ta rơi vào kiêu ngạo.

Hãy nhớ, chúng ta thuộc về Chúa. Thay vì có suy nghĩ quá cao về bản thân, chúng ta hãy tập trung vào sự vĩ đại của Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Ấy chỉ duy bởi ân sủng của Ngài mà chúng ta có thể thành công trong việc làm bất cứ việc gì Ngài kêu gọi chúng ta làm.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, mọi điều tốt trong con và đời sống con đều đến từ Ngài. Nên con hạ mình trước Ngài và con ăn năn sự kiêu ngạo mà con đang giữ, biết rằng khi con thành công thì ấy là bởi ân sủng và sự tốt lành của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon