Đừng Cứ Nghĩ Đến Những Thất Vọng Nhỏ Nhoi

Đừng Cứ Nghĩ Đến Những Thất Vọng Nhỏ Nhoi

Thi Thiên 119:15, “Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa và chú tâm vào đường lối Ngài.”

Sự tổn thương sâu sắc không chỉ đến từ những sự thất vọng lớn, như lúc ta không thể có được công việc hay sự thăng tiến mà chúng ta thật sự muốn. Sự tổn thương tình cảm sâu xa có thể đến từ một loại những sự phiền toái và thất vọng nhỏ nhoi. Đó là lí do chúng ta phải biết cách xử lý những sự thất vọng nhỏ bé, hàng ngày và có cái nhìn đúng về chúng.

Khi bạn tập trung liên tục vào cái gì đó, cái đó được gọi là suy gẫm. Những sự thất vọng nhỏ bé mỗi ngày đến với chúng ta tự thân chúng là phiền toái rồi, nhưng khi chúng chất đống lên, thì hầu như là không thể suy gẫm về bất cứ cái gì khác.

Nhưng thay vì tập trung vào các nan đề của bạn và bị nản lòng, hãy tập trung vào Chúa và suy gẫm các lời hứa của Ngài dành cho bạn. Cuộc sống có thể làm bạn thất vọng, nhưng bạn không cần phải sống thất vọng. Chúa sẵn sàng, sẵn lòng và có thể nâng bạn lên. Khi những sự thất vọng đè nén bạn, hoặc bạn có thể để chúng nhấn bạn xuống hoặc bạn có thể sử dụng chúng như bước đệm để đến với những điều tốt đẹp hơn. Hãy chọn đối diện với sự thất vọng ngay từ lúc manh nha bằng cách suy gẫm các đường lối của Chúa. Ngài có những điều tốt hơn cho bạn, và Ngài sẽ giúp bạn đánh bại sự thất vọng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, giống như Thi Thiên 119 câu 15 nói, con sẽ suy gẫm Lời Ngài, không nghĩ về những thất vọng nhỏ nhoi đang cố đè nén con. Lời Ngài là quyền năng và thay đổi đời sống, nên con biết con có thể chiến thắng sự thất vọng bằng cách ngửa trông Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon