Đừng Đứt Gánh Nửa Chừng

Đừng Đứt Gánh Nửa Chừng

Thi Thiên 62:1-2, “Linh hồn tôi được an bình nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự
cứu rỗi tôi đến từ Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá, là sự cứu rỗi và thành lũy
của tôi, tôi sẽ không bị lay chuyển nhiều.”

Diều này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa: Bạn làm đứt một sợ dây
cao su trong lúc đang cố kéo căng nó để cột xung quanh một thứ gì
đó. Bạn không thể tìm thấy dây khác, vì thế bạn cố sửa cái dây bị đứt
bằng cách cột hai đầu của nó lại.

Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta căng mình ra
vượt quá năng lực của mình, và chúng ta đứt đột ngột như sợi dây
thun. Chúng ta nghĩ mình đã xử lý được nan đề bằng cách cột hai
đầu của nó lại. Nhưng rồi chúng ta lại nhanh chóng rơi vào hành vi
như trước, vốn khiến chúng ta bị đứt lúc đầu.

Theo thời gian, với áp lực liên tục, cuộc đời chúng ta bắt đầu hàn
gắn lại sợi dây thun nát tanh bành kia. Nó có thể hoàn toàn làm
chúng ta tiêu hao.

Bỏ qua các luật pháp của Chúa và các giới hạn Ngài đã thiết lập
cho cuộc đời chúng ta cuối cùng sẽ gây ra sự kiệt quệ. Bạn không thể
tiếp tục làm việc nhiều hơn tâm trí, tình cảm và cơ thể của bạn mà
không trả giá. Nhưng đó không phải là cách Chúa muốn bạn sống.
Hãy điều chỉnh cái nhìn của bạn để phù hợp với cái nhìn của
Chúa. Hãy tìm tiếm sự bình an của Ngài và tốc độ của Ngài cho cuộc
đời bạn. Hãy tôn trọng cơ thể của bạn. Hãy xem sức khỏe tốt là một
món quà vô giá. Đừng lãng phí năng lượng Chúa đã ban cho bạn vào
sự căng thẳng. Hãy dành nó để sống và vui hưởng cuộc sống!

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn tìm thấy sự yên nghỉ của con trong Ngài. Thay vì liên tục “đứt
gánh” dưới áp lực, xin hãy chỉ cho con cách đi theo tốc độ của Ngài cho cuộc đời
con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon