Đừng Nhượng Bộ Sợ Hãi

Đừng Nhượng Bộ Sợ Hãi

Sáng Thế 12:1, “CHÚA bảo Áp-ram: Con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho.”

Kinh Thánh cho biết về một người tên là Áp-ram, người tin cậy Chúa dù bản thân ông có sợ hãi.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu Chúa bảo bạn rời bỏ nhà cửa, gia đình và mọi thứ thân thuộc, thoải mái và đi đến một nơi không biết? Đầy sợ hãi hả? Đó chính xác là điều Chúa bảo Áp-ram làm-việc đó làm ông sợ hãi. Nhưng Lời Chúa bảo ông “đừng sợ hãi.”

Nhiều lần chúng ta nghĩ ta nên chờ đợi cái gì đó cho tới khi chúng ta không còn sợ hãi nữa, nhưng nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ hoàn tất rất ít việc cho Chúa, cho người khác, và cả bản thân chúng ta nữa. Áp-ram đã phải bước ra trong đức tin và vâng lời Chúa, dù ông sợ hãi.

Nếu Áp-ram đầu hàng trước sợ hãi, chắc chắn ông đã không bao giờ hoàn thành định mệnh của mình để trở thành tất cả những gì Chúa đã tạo dựng ông để trở thành-cha của nhiều dân tộc.

Việc nhượng bộ sợ hãi làm thay đổi kế hoạch tốt nhất của Chúa cho đời sống bạn, vậy hãy làm điều Chúa bảo bạn làm…dù khi làm bạn sợ nhưng cứ làm! Giống như Áp-ram, bạn sẽ thấy rằng các phần thưởng rất lớn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, bạn đã thành tín với Áp-ram khi ông vâng lời Ngài dù sợ hãi, nên con cũng quyết định chống lại sợ hãi và làm bất cứ điều gì Chúa bảo con làm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon