ĐƯỢC BẢO CHỨNG!

Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài. (Ê-phê-sô 1:14)

Thánh Linh là sự bảo chứng của chúng ta về những điều tốt đẹp hầu đến. Tôi thường nói, đặc biệt khi tôi cảm thấy thật sự đầy dẫy Thánh Linh, “Điều này thật tốt đẹp biết bao, tôi không thể tưởng tượng được vinh quang của sự đầy trọn sẽ như thế nào.” Nếu chúng ta chỉ kinh nghiệm mười phần trăm (một hình thức trả trước điển hình) của điều thuộc về chúng ta vì cớ cơ nghiệp của chúng ta, hãy nghĩ xem sẽ như thế nào khi thật sự nhìn thấy Chúa mặt đối mặt, không còn những giọt nước mắt, không còn buồn thảm, không còn chết chóc. Những suy nghĩ này làm cho tôi kinh ngạc vô cùng.

Trong Ê-phê-sô 1:13-14, Kinh Thánh nói chúng ta được đóng ấn bằng Thánh Linh, và Ngài bảo đảm chúng ta sẽ đến nơi an toàn, được gìn giữ ra khỏi mọi sự hủy diệt vào ngày cuối cùng của sự giải cứu khỏi tội lỗi và tất cả những ảnh hưởng của nó. Hãy suy nghĩ về sự kỳ diệu của nó-Thánh Linh của trong chúng ta, gìn giữ chúng ta cho nơi yên nghỉ cuối cùng của chúng ta, tất nhiên không phải nấm mồ mà là thiên đàng, trong sự hiện diện của Chúa.

Thánh Linh làm những điều tuyệt vời cho chúng ta ngay tại đây lúc này. Ngài phán với chúng ta, dẫn dắt chúng ta, giúp đỡ chúng ta, dạy dỗ chúng ta, tư vấn cho chúng ta, ban cho chúng ta quyền năng để hoàn thành các kế hoạch lý thú của Chúa cho cuộc đời chúng ta, và nhiều hơn thế nữa. Nhưng bất luận các kinh nghiệm của chúng ta với Ngài trong đời sống trên đất có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa chúng cũng chỉ là sự nếm biết trước về điều mà chúng ta có thể trông đợi. Chúng ta đã đặt cọc, nhưng còn nhiều điều hầu đến nữa!

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn có thể cảm thấy an ninh khi biết rằng cơ nghiệp của bạn được bảo chứng!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon