Được chọn bởi chúa

Được chọn bởi chúa

Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con. GIĂNG 15: 16

Khi Thượng Đế chọn chúng ta cho các kế hoạch và mục đích thiêng liêng của Ngài, Ngài sử dụng các tiêu chuẩn khác với những gì thế gian sử dụng. Thế giới chọn người dựa trên ngoại hình, tài năng, học vấn hoặc thành tích của họ, nhưng Đức Chúa Trời không làm điều đó. Trên thực tế, 1 Cô-rinh-tô 1:26–29 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chọn điều mà thế gian cho là điên rồ để làm cho người khôn ngoan phải xấu hổ, và điều mà thế gian gọi là yếu đuối để làm cho kẻ mạnh phải xấu hổ.

Tôi rất vui khi biết Chúa cố ý chọn chúng ta bất chấp những yếu đuối của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời có ý tưởng về các Mục vụ của Joyce Meyer, Ngài không tìm kiếm những người đủ điều kiện nhất. Ngài đã chọn một người yêu mến Ngài, một người làm việc chăm chỉ và một người quyết tâm. Tôi không có tài năng gì đặc biệt, ngoại trừ việc tôi giao tiếp tốt, nhưng ngay cả khi đó, giọng nói của tôi hơi khác thường. Tôi chắc chắn rằng thế giới sẽ từ chối tôi vì cho rằng tôi không đủ tiêu chuẩn, nhưng may mắn là Chúa đã không làm thế.

Điều gì đúng với cuộc sống của tôi cũng đúng với cuộc sống của bạn. Con người có thể nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng. Có thể có những người khác đủ tiêu chuẩn hoặc tài năng hơn, nhưng sự lựa chọn của Ngài không dựa trên ngoại hình, học vấn, tài sản hay thậm chí là tài năng. Nó dựa trên thái độ trái tim của bạn. Nếu bạn có tấm lòng tốt đối với Đức Chúa Trời và một thái độ sẵn sàng, Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều qua cuộc đời bạn hơn bạn từng nghĩ.


Nếu chúng ta tiếp tục trung thành với Chúa, cuối cùng chúng ta sẽ đến được nơi Chúa muốn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon