ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH

Nếu chúng ta sống nhờ Ðức Thánh Linh, chúng ta phải bước đi theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh. (Galati 5:25)

Câu Kinh Thánh hôm nay nói về việc sống và bước đi bởi Thánh Linh, điều này tương tự như được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Hiện đã có sẵn nhiều thứ có thể dắt dẫn chúng ta như con người, ma quỷ, xác thịt (chính thân thể, tâm trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta) hay Thánh Linh. Trong thế gian có nhiều tiếng nói nói với chúng ta, và thường vài tiếng nói nói với chúng ta cùng lúc. Điều cấp thiết là chúng ta học để được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Hãy nhớ rằng: Ngài là Đấng biết ý muốn của Chúa và được sai đến để cư ngụ trong mỗi chúng ta để giúp đỡ chúng ta trong toàn bộ bản thể mà Chúa đã định cho chúng ta trở thành và để chúng ta có tất cả điều Ngài muốn chúng ta có.

Thánh Linh sống trong chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Sự giúp đỡ của Ngài có thể ban đầu không phải lúc nào cũng được chào đón, nhưng cảm tạ Chúa, Ngài kiên trì và sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta nên dâng toàn bộ cuộc đời chúng ta hàng ngày và nói hết sức mình rằng, “Thánh Linh ơi, Ngài được chào đón trong mỗi lĩnh vực của cuộc đời con!”

Khi bạn chào đón Thánh Linh trong mỗi lĩnh vực của cuộc đời bạn, Ngài sẽ đến. Ngài sẽ phán với bạn, hướng dẫn bạn, sửa trị bạn, giúp đỡ bạn, ban năng quyền cho bạn và dẫn dắt bạn. Những thế lực khác có thể cố dẫn bạn đi, nhưng Thánh Linh ban cho bạn quyền năng để chống cự chúng và Ngài ban năng lực cho bạn để đi theo Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy tự hỏi ai đang dẫn dắt cuộc đời bạn. Phải chăng đó là bạn, người khác, cảm xúc, những lời nói dối của satan hay n những lời phán của Thánh Linh?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon