Đường Hẹp

Đường Hẹp

Ma-thi-ơ 7:14, “Cổng hẹp và đường nhỏ dẫn đến sự sống, chỉ có ít người tìm thấy.”

Đi  theo  Chúa  có  nghĩa  là  đi  “đường  hẹp.”  Có  nghĩa  đối  diện nghịch cảnh. Đây là một số điều tôi đã học được và chúng giúp tôi cứ đi tới:

  • Lời Chúa là ranh giới cho đời tôi. Chừng nào tôi ở trong những kim chỉ nam được trình bày trong Kinh Thánh, tôi sẽ có sự khôn ngoan và hiểu biết để biết điều tôi cần làm và có cái tôi cần, trong Christ, để làm điều đó. Chúa là thành tín và chân thật với Lời Ngài.
  • Tôi phải sẵn lòng hoàn tất điều tôi khỏi sợ. Chúa sử dụng những con người kết ước, không bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Lúc đầu thật dễ để phấn khởi khi có điều mới, nhưng người đi qua vạch đích là những người cứ ở đó trong khi người khác không còn ai hứng thú.
  • Khi không ai ở đó để giúp đỡ, tôi sẽ biết Chúa Giê-su thật rõ. Con đường hẹp; tức sống cho Chúa, và không biến đổi theo các đường lối thế gian thường là cô đơn. Nhưng đổi lại được sự thân mật thật với Đấng Christ là đáng giá hơn bất cứ thứ gì bạn có thể nhận từ thế

Tôi những lẽ thật này có thể giúp bạn như chúng đã giúp tôi. Hãy luôn nhớ rằng dù sẽ có sự chống đối, các phần thưởng khi bạn bước đi trong con đường hẹp là tuyệt đối xứng đáng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con ước ao bước đi trong con đường hẹp-lối sống trong Christ. Xin hãy giữ con bên trong các giới hạn và chỉ cho con cách sống để bền đỗ cho đến cuối cùng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon