Gần chúa mỗi ngày

Gần chúa mỗi ngày

Vì đây là ý Cha Ta, ấy là người nào nhận ra Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc, và chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng!” Giăng 6:40

Cuộc sống của một Cơ đốc nhân không bao giờ có nghĩa là tuân theo các quy tắc và đáp ứng một danh sách các yêu cầu. Đúng vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những phương hướng và chỉ dẫn để sống, nhưng những điều này không có nghĩa là những bổn phận tôn giáo; chúng là những nguyên tắc sẽ giúp chúng ta khám phá ra cuộc sống vui vẻ, dồi dào, tràn trề mà Chúa Giê-su đã chết để ban cho chúng ta.

Đức Chúa Trời mong muốn bạn vượt qua “tôn giáo” và sống trong mối quan hệ sâu sắc, gần gũi, mật thiết với Ngài. Đây là ý nghĩa của việc gần gũi với Chúa hơn. Anh ấy không phải là một vị thần xa xôi nào đó, người tuân theo luật pháp, lạnh lùng và ngoài tầm với. Thượng Đế là Cha trên trời của bạn, Đấng yêu thương bạn vô điều kiện và không bao giờ thất bại.

Bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ của bạn, bất kể bạn đã thất bại bao nhiêu lần, bất kể bạn nghĩ mình có thể gặp bất lợi gì, thì bạn vẫn có thể sống trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh ấy sẽ tha thứ cho bạn. Anh ấy sẽ an ủi bạn. Anh ấy sẽ đi bộ với bạn. Và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn hay từ bỏ bạn.


Chúa yêu bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Tất cả những gì bạn phải làm là tiếp nhận tình yêu của Ngài ngay hôm nay.

Sống “gần Chúa hơn mỗi ngày” chỉ đơn giản là nhận được tình yêu của Chúa và học cách yêu mến Ngài để đáp lại.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon