Giận Thánh Và Phản Ứng Tội Lỗi

Giận Thánh Và Phản Ứng Tội Lỗi

Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhơn dịp. —Ê-phê-sô 4: 26-27

Có phải tất cả sự giận đều là tội lỗi? Không, nhưng một vài trong đó là tội. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng phẫn nộ với tội lỗi, bất công, nổi loạn và sự nhỏ nhen. Giận đôi khi phục vụ cho mục đích hữu ích cho nên không phải lúc nào cũnglà tội lỗi.

Rõ ràng, chúng ta sẽ có những cảm xúc chống đối, không thì Chúa đâu ban cho chúng ta bông trái của sự tiết độ. Chỉ bị cám dỗ làm đều gì đó không phải là tội. Khi bạn không chống cự lại sự cám dỗ và thực hiện nó thì nó trở thành tội lỗi. Tương tự như vậy, giận không nhất thiết là sai, nhưng nó có thể dẫn bạn đến hành động phạm tội.

Chúa đôi khi cho phép chúng ta cảm thấy giận dữ để chúng ta biết lúc mình bị ngược đãi. Nhưng ngay cả khi chúng ta kinh nghiệm sự bất công trong đời sống chúng ta, chúng ta không nên trút giận sai cách. Chúng ta phải canh chừng, không để giận dữ kéo chúng ta vào tội lỗi.

Ê-phê-sô 4:26 nói cho chúng ta,khi giận dữ, đừng phạm tội. Sự giận dữ của bạn không nhất thiết là tội lỗi nhưng hãy đảm bảo rằng bạn dâng đều đó cho Chúa để nó sản sinh ra phản ứng tội lỗi.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa, xin giúp con xử lý với sự tức giận theo ý định của Ngài mà không phạm tội. Con dâng Ngài kiểm soát sự giận dữ của con và con tin Ngài hiệp mọi sự làm ích lợi cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon