Gỡ Bỏ Vướng Bận

Gỡ Bỏ Vướng Bận

Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. 2 TI-MÔ-THÊ 2:4

Bạn có bao giờ thấy mình không dành thời gian cho Chúa vì quá bận bịu với những việc khác không? Trong 2 Ti-mô-thê 2:4, Phao-lô nói với Ti-mô-thê, học trò của ông, rằng một người lính khôn ngoan tránh vướng vào những điều không làm hài lòng người chiêu mộ mình. Nói cách khác, một người con của Chúa muốn làm đẹp lòng Chúa sẽ giữ những ưu tiên của mình và từ chối những điều có thể khiến người ấy sao nhãng ra khỏi điều quan trọng thực sự.

Để mỗi ngày đến gần Chúa hơn, bạn cần phải tránh một số phiền nhiễu và vướng bận của thế gian. Điều này có thể có nghĩa là nói không với một cơ hội mà bạn muốn nắm bắt nhưng thực sự không có thời gian. Nó cũng có thể có nghĩa là đặt ra ranh giới và không quá bận tâm đến vấn đề của người khác. Giúp đỡ mọi người là rất quan trọng, nhưng có sự khác biệt giữa sự can thiệp tin kính và sự vướng bận. Nó thậm chí có thể có nghĩa là bớt tập trung vào những căng thẳng và lo lắng phát sinh mỗi ngày, bởi vì chúng chắc chắn có thể khiến chúng ta sao nhãng khỏi ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta.

Chúa yêu bạn và muốn ở trong mối quan hệ với bạn. Đừng để những vướng bận của thế gian ngăn cản bạn tận hưởng mối tương giao mỗi ngày với Chúa.


Đừng để những điều kém quan trọng lấn át những điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon