Gốc Rễ Của Sự Khước Từ

Gốc Rễ Của Sự Khước Từ

Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà (thật sự) ngự (cư trú, trú ngụ, cư ngụ vĩnh viễn) trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Ê-PHÊ-SÔ 3:17

Sự khước từ bắt đầu như một hạt giống gieo vào cuộc đời chúng ta thông qua nhiều điều khác nhau xảy ra với chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương và chấp nhận chúng ta, nhưng ma quỷ đánh cắp lẽ thật đó ra khỏi chúng ta bằng cách khiến chúng ta nghĩ rằng mình bị khước từ và không được yêu thương. Khi điều này xảy ra, nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Nó trở thành một cái cây nhiều nhánh và tất cả nhánh đều sinh trái xấu.

Bất cứ điều gì đâm rễ trong bạn sẽ quyết định bông trái cuộc đời bạn—tốt hay xấu. Nếu bạn đâm sâu rễ trong sự khước từ, lạm dụng, xấu hổ, tội lỗi, hoặc hình ảnh xấu về bản thân—nếu bạn đâm rễ trong suy nghĩ, Có điều gì đó không ổn với tôi! – thì “cái cây” của bạn sẽ sinh ra trầm cảm, tiêu cực, thiếu tự tin, tức giận, thù địch, kiểm soát, chủ nghĩa phán xét, hận thù và tự thương hại. Nếu bạn đâm rễ trong Chúa Giê-su và trong tình yêu thương của Ngài, thì bạn có thể thư giãn và biết rằng mình được yêu thương và có giá trị. Bạn có thể biết rằng Đức Chúa Trời nhìn bạn công chính qua đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Tất cả những lĩnh vực mất trật tự trong đời sống của bạn có thể được hòa giải thông qua Chúa Giê-su và công việc trên thập tự giá của Ngài. Nó đã xảy ra với tôi, và Chúa có thể làm điều đó cho bạn.


Đây là tin tốt lành—bạn có thể được giải cứu khỏi sức mạnh của sự khước từ!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon