Hai từ mạnh mẽ cho cuộc sống của bạn

Hai từ mạnh mẽ cho cuộc sống của bạn

Môi-se thưa với CHÚA: “Như thế dân Ai-cập sẽ nghe điều đó! Chúa đã dùng quyền năng để đưa dân tộc này ra khỏi Ai-cập. DÂN SỐ KÝ 14:13

Chúa Giê-xu nói rằng ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của mọi sự dối trá (Giăng 8:44). Sự thật không phải ở anh. Hắn cố gắng dùng sự giả dối để đánh lừa dân Chúa khiến họ sợ hãi để họ không đủ can đảm vâng phục Chúa và gặt hái những phước lành mà Ngài dành sẵn cho họ.

Thường thì nỗi sợ hãi về điều gì đó còn tồi tệ hơn chính điều đó. Nếu chúng ta can đảm và quyết tâm làm bất cứ điều gì mà chúng ta sợ hãi, chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó gần như không tệ như chúng ta nghĩ.

Xuyên suốt Lời Chúa, chúng ta thấy Chúa phán với dân Ngài: “Đừng sợ”. Tôi tin rằng lý do Ngài làm điều đó là để khích lệ họ để họ không cho phép Sa-tan cướp đi phước lành của họ.

Tương tự như vậy, vì Ngài biết chúng ta có khuynh hướng sợ hãi nên Chúa tiếp tục khuyên nhủ và khuyến khích chúng ta vượt qua những gì trước mắt để làm theo ý muốn của Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài biết rằng các phước lành lớn lao đang chờ đợi chúng ta.

Kẻ thù muốn nói với bạn rằng hoàn cảnh hiện tại của bạn là bằng chứng cho thấy tương lai của bạn sẽ thất bại, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng bất kể hoàn cảnh hiện tại của chúng ta ra sao, đối với Đức Chúa Trời không có gì là không thể (Mác 9:23).


Sẽ có chiến thắng trong cuộc sống của bạn nếu bạn thực hành hai từ này: Đừng sợ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon