Hãy Đứng Dậy Và Cùng Chúa Đi Tới

Hãy Đứng Dậy Và Cùng Chúa Đi Tới

Giăng 5:8, “Đức Giê-su bảo: Anh hãy đứng dậy, vác chõng rồi bước đi!”

Trong Giăng 5, có một câu chuyện về một người mà tôi tin là đại diện cho nhiều người không chịu thay đổi.

Trong suốt một kỳ lẽ Do-thái tại Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã tới thăm hồ Bê-tết-đa, nơi người bệnh tụ tập, hy vọng được lành bệnh. Một người đàn ông bị bại trong ba mươi tám năm là một trong số những người chờ đợi để được lành. Khi Chúa Giê-su thấy anh ta, Chúa hỏi liệu anh ta có muốn được lành không.

Đối với tôi, câu trả lời của anh ta cho chúng ta biết tại sao anh ta không được chữa lành trong ba mươi tám năm. Anh nói, “Chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động.” Tóm lại là anh ta né tránh trách nhiệm.

Nan đề thứ hai của anh là đổ lỗi cho những người khác. Anh ta nói, “Khi tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi!” Chúa Giê-su đã trả lời thế nào? Ngài không cảm thấy tội cho anh ta. Mà Ngài nói, “Anh hãy đứng dậy, vác chõng rồi bước đi!” Để sự thay đổi xảy ra trong cuộc đời bạn, bạn không thể là một tù nhân cho các hoàn cảnh của mình. Hãy biết rằng Chúa sẵn lòng giúp đỡ bạn hôm nay. Bạn chỉ việc quyết định tin cậy Ngài, đứng dậy và chủ động đeo đuổi sự tự do mà Ngài ban cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn trở thành một nạn nhân cho các hoàn cảnh của mình. Con muốn thay đổi. Con nhận sức mạnh của Ngài và sự tự do của Ngài hôm nay. Tôi tin sự thay đổi thật sẽ xảy ra trong đời sống con khi con đi với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon