Hãy Nghi Ngờ Sự Nghi Ngờ

1 Cô-rinh-tô 13:7, “Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.”

1 Cô-rinh-tô 13:7 cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về ý nghĩa thế nào là thật sự yêu thương con người. Tôi có thể nói thành thật rằng việc vâng theo câu Kinh Thánh này từng là một thách thức đối với tôi.

Tôi đã được dạy khi tôi lớn lên là hãy nghi ngờ và không tin tưởng ai. Nhưng việc suy gẫm các đặc trưng của tình yêu thương và nhận ra rằng tình yêu thương luôn tin điều tốt nhất đã giúp tôi phát triển một não trạng mới.

Sự nghi ngờ chống lại các đặc tính cần thiết cho các đặc tính cần thiết cho các mối quan hệ tin kính. Sự tin cậy và đức tin đem sự vui mừng cho cuộc sống và giúp các mối quan hệ tăng trưởng tới tiềm năng tối đa của chúng, nhưng sự nghi ngờ làm tê liệt mối quan hệ và thường hủy hoại mối quan hệ đó.

Bây giờ, đúng là mọi người không toàn hảo và đôi khi lòng tin của chúng ta bị lợi dụng, nhưng nói chung, các lợi ích của việc luôn nhìn điều tốt nhất trong người ta sẽ có sức nặng hơn nhiều bất cứ kinh nghiệm tiêu cực nào.

Nếu bạn tranh chiến với sự nghi ngờ, hôm nay hãy nhớ rằng chúng ta có Đức Thánh Linh tuyệt vời trong chúng ta để nhắc nhở chúng ta khi suy nghĩ của chúng ta đang đi sai hướng. Chúng ta hãy xin Ngài chuyển những suy nghĩ nghi ngờ thành những suy nghĩ yêu thương.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con hiểu rằng nếu con liên tục không tin và nghi ngờ người khác nó sẽ làm hại các mối quan hệ của con. Xin chỉ cho con cách mở lòng ra với người khác và tin điều tốt nhất trong mỗi hoàn cảnh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon