Hãy Nhận Sự Tha Thứ, Đừng Nhận Sự Định Tội

1 Giăng 1:9, “Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”

Chúng  ta  cần  sự  tha  thứ  mỗi  một  ngày  trong  đời  sống.  Đức Thánh Linh cài đặt báo thức trong lòng chúng ta để nhận ra tội lỗi, và Ngài ban cho ta quyền năng của huyết Chúa Giê-su để liên tục thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và giữ chúng ta trong địa vị ngay thẳng với Chúa.

Nhưng nếu sự định tội thắng hơn chúng ta, thì ta có thể chắc chắn là nó không đến từ Chúa. Ngài đã sai Chúa Giê-su đến để chết cho chúng ta – để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-su đã mang tội lỗi và sự định tội của chúng ta trên thập tự (xem Ê-sai 53).

Khi Chúa phá đổ ách tội lỗi khỏi chúng ta, Ngài cũng loại bỏ mặc cảm tội lỗi nữa. Ngài là thành tín và công bình để tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta và liên tục thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính (xem 1 Giăng 1:9).

Ma quỷ biết sự định tội và xấu hổ ngăn chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện để ta có thể nhận sự tha thứ và vui hưởng sự thông công mật thiết với Ngài.

Việc cảm nhận tiêu cực về bản thân hay tin rằng Chúa luôn nổi giận với chúng ta chỉ tách rời chúng ta khỏi sự hiện diện của Ngài mà thôi. Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, nên đừng tránh xa khỏi Ngài vì cớ sự định tội. Hãy nhận sự tha thứ của Ngài và bước đi với Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì chỉ cho con thấy sự định tội không đến từ Ngài. Ngày hôm nay, con nhận sự tha thứ của Ngài. Ngài đã thanh tẩy con khỏi tội lỗi nên con có thể sống trong địa vị ngay thẳng với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon