Hãy Trao Cho Ngài Đống Tro Tàn Của Bạn

Hãy Trao Cho Ngài Đống Tro Tàn Của Bạn

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Thi-thiên 103:12

Khi chúng ta để Đức Chúa Cha lấy mớ hỗn độn trong đời sống mình, Ngài có thể biến chúng thành các phép lạ và sử dụng lỗi lầm của chúng ta làm lợi cho chúng ta nếu chúng ta chỉ việc tin cậy Ngài.

Trong Ê-sai 61:3 nói Ngài sẽ ban cho chúng ta vẻ đẹp thay vì tro bụi, nhưng tôi thấy nhiều người muốn giữ lại đống tro tàn của họ, như sự nhắc nhở về những thiếu sót và thất bại của họ. Tôi khích lệ các bạn hãy quăng tro bụi và đưa tay ra đón nhận điều mới mẻ.

Quá nhiều người sống trong quá khứ, cảm nhận như thể họ sẽ không bao giờ có một cơ hội khác. Bạn có cần một cơ hội thứ hai không? Hãy xin Đức Chúa Trời cho cơ hội thứ hai hay thứ ba, tư, năm…cần gì cũng được. Đức Chúa Trời là Đấng đầy dẫy sự nhân từ và lòng thương xót, sự nhân từ Ngài không bao giờ thất bại và còn đến đời đời. Kinh Thánh nói Ngài đã đem cất sự vi phạm ra khỏi bạn nên bạn không cần giữ nó nữa.

Chúa Giê-su đến để cất những gánh nặng, nhưng bạn phải sẵn sàng từ bỏ chúng và tin rằng Ngài lớn hơn những lỗi lầm của bạn. Hãy trao tro bụi của cuộc đời bạn lên cho Ngài hôm nay.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết con chẳng được lợi lộc gì khi cứ giữ lại quá khứ trong khi Ngài đầy yêu thương đứng trước con với một cơ hội mới, nên con từ bỏ tro bụi của mình. Con trao nó cho Ngài, và phấn khởi nhìn thấy vẻ đẹp mà Chúa lấy ra từ tro tàn của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon