Học Để Tin Cậy Kế Hoạch Của Chúa Dành Cho Bạn

Thi Thiên 37:5, “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”

Bạn có thể đơn giản hóa đời sống của mình bằng cách học để kiện toàn sự tin cậy Chúa. Chúng ta thường không cho phép bản thân tin cậy, rất nhiều lần. Có thể lòng tin của bạn đã bị phản bội nhiều lần trong quá khứ, hoặc bạn là một người rất độc lập. Cũng vậy, điều vô cùng quan trọng là học để tin cậy Chúa.

Thật dễ để trở nên căng cứng và suy sụp, tự mình cố gắng làm cho cuộc đời mình hiệu quả, nhưng việc đó sẽ không bao giờ hiệu quả. Và kế hoạch của Chúa luôn tốt hơn kế hoạch của bạn. Ngài tin cậy Chúa biết đường lối của Ngài là tốt nhất.

Sự tin cậy không xảy ra như một phép lạ đâu. Sự tin cậy tăng trưởng khi chúng ta đi các bước đức tin và kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời. Bạn phải chống cự nghi ngờ, sợ hãi, bất an và thậm chí là tính độc lập khó chịu của bạn để bạn có thể đeo đuổi đời sống đeo đuổi Chúa hoàn toàn. Khi bạn làm việc đó, bạn sẽ không phải tranh chiến quá nhiều để cuộc đời mình kết quả.

Việc tin cậy Chúa đem lại một sự an nghỉ siêu nhiên cho tâm hồn của bạn, cho phép chúng ta sống giản dị và tự do theo cách Ngài muốn chúng ta sống. Ngay cả khi vấn đề không hợp tình hợp lý, hãy tin cậy Ngài và kinh nghiệm tự do và sự an nghỉ của Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, các đường lối Ngài tốt hơn đường lối của con, và con biết rằng việc tin cậy vào sức riêng của con sẽ chẳng đưa con đi tới đâu cả. Con đặt lòng tin nơi Ngài. Ngay cả khi việc đó không hợp tình với con, con chọn để tin cậy Ngài, biết rằng Ngài sẽ làm ứng nghiệm các kế hoạch của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon