HỌC TỪ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA

Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. (Lu-ca 23:34)

Tôi tin rằng cách người ta cầu nguyện và những điều mà họ cầu nguyện tiết lộ rất nhiều về tính cách và sự trưởng thành thuộc linh của họ. Có một thời điểm đời sống cầu nguyện của tôi cho thấy tôi không có nhiều sự trưởng thành thuộc linh. Dẫu tôi đã được tái sinh, đầy dẫy Thánh Linh và dạy Lời Chúa, các lời cầu nguyện của tôi, thật thảm hại, toàn là xác thịt. Khi tôi cầu nguyện, tôi có một danh sách những nhu cầu mà tôi nghĩ Chúa phải nói được thì tôi mới hạnh phúc-và tất cả những điều đó toàn là những điều xác thịt; “Chúa ơi, xin hãy làm cho chức vụ của con tăng trưởng. Xin hãy ban cho chúng ta một xe hơi mới; làm cái này, làm cái kia. Xin hãy thay đổi Dave. Xin hãy làm cho con cái biết ứng xử” . . .

Chúa đáp lại, Ngài nói đơn giản, “Ta muốn con hãy xem xét các lời cầu nguyện của Chúa Jêsus và các lời cầu nguyện của Phao-lô rồi chúng ta sẽ nói về đời sống cầu nguyện của con.” Tất nhiên, có rất nhiều lời cầu nguyện xuyên suốt Kinh Thánh, đặc biệt trong Thi Thiên, nhưng Chúa đã bảo tôi hãy cầu nguyện các lời cầu nguyện của Chúa Jêsus, được tìm thấy trong các Phúc Âm, và những lời cầu nguyện của Phao-lô ở trong các thư tín.

Khi tôi bắt đầu cầu nguyện theo cách Chúa Jêsus đã cầu nguyện, tôi khám phá thật sự không có cách cầu nguyện nào quyền năng hơn là lấy Lời Chúa để cầu nguyện vì nó cho chúng ta thấy điều gì là quan trọng với Ngài. Ngài đã cầu nguyện những lời cầu nguyện chẳng hạn như điều chúng ta đã đọc trong câu của ngày hôm nay và nhiều câu khác, bao gồm lời cầu nguyện “Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý” của Ngài trong Giăng 17:17; lời cầu nguyện của Ngài cho sự hiệp một giữa vòng dân sự của Ngài (xem Giăng 17:23); và lời cầu nguyện của Ngài cho Phi-e-rơ: “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:32).

Tôi khích lệ bạn đọc các Phúc Âm và xem cách Chúa Jêsus cầu nguyện, sau đó hãy cầu nguyện tương tự khi bạn nói chuyện với Chúa và lắng nghe Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy cầu nguyện để Chúa bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn và để bạn biết rõ và nhận thức về nó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon