Ân Huệ Siêu Nhiên Của Chúa

Ân Huệ Siêu Nhiên Của Chúa

1 Sa-mu-ên 2:7, “Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên…”

Có một sự khác biệt giữa ân huệ tự nhiên và ân huệ siêu nhiên. Ân huệ tự nhiên phải giành được, nhưng ân huệ siêu nhiên là tặng phẩm ân huệ từ Chúa.

1 Sa-mu-ên 2:7 nói, Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên. Cuộc đời Ê-xơ- tê là một tấm gương hoàn hảo về điều này. Chúa đã nâng bà lên khỏi bóng tối để trở thành hoàng hậu của cả xứ. Ngài ban cho bà ân huệ với mỗi người bà gặp, gồm cả vua.

Ê-xơ-tê nhận từ ân huệ đó để cứu mạng sống của chính bà và dân sự khỏi bị Haman giết chết, một người gian ác. Có thể bà sợ hãi khi tới gặp vua và xin vua can thiệp, nhưng bà biết mình có ân huệ với Chúa và bà đi tới với sự tin quyết hoàn toàn vào Ngài.

Giống như Ê-xơ-tê, chúng ta nên sống với sự tự do đến từ việc sống trong ân huệ của Chúa. Dù hoàn cảnh đến trong đời sống chúng ta có thế nào đi nữa, hãy tin để Chúa ban ân huệ siêu nhiên cho bạn.

Có mọi chuyện trông vô vọng, nhưng Chúa có thể nâng bạn lên. Nếu cuộc đời của bạn ở trong tay của Ngài thì ánh sáng của Chúa chiếu sáng trên bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không phụ thuộc vào ân huệ tự nhiên. Nhưng con muốn sống trong ân huệ siêu nhiên của Ngài. Cuộc đời con trong tay Ngài nên con biết Ngài có thể nâng con lên.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon