Hy Sinh Trong Hôn Nhân

Hy Sinh Trong Hôn Nhân

1 Cô-rinh-tô 13:1, “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.”

Giai đoạn đầu hôn nhân của chúng tôi, Chúa đã dạy tôi rằng người vợ thật sự yêu thương có nghĩa là đôi khi tôi sẽ phải học để hy sinh. Cho tới lúc đó, tôi chỉ muốn theo cách của mình và rất giống với chập chỏa ồn ào được đề cập trong 1 Cô-rinh-tô 13:1.
Tình yêu thương là hình thức cao nhất của sự trưởng thành. Nó thường đòi hỏi ơn hy sinh. Nếu tình yêu thương không đòi hỏi sự hy sinh ở phía chúng ta, thì chắc chắn là tôi không thật sự yêu thương người kia. Nếu không có sự hy sinh trong các hành động của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ phản ứng với điều họ đã làm với chúng ta, hoặc giả đò tử tế để giành sự kiểm soát trên họ.

Điều quan trọng cần hiểu là tình yêu thương thật thì phó chính nó. Vì thế các quyết định của chúng ta phải luôn đặt lợi ích của người phối ngẫu lên trên. Khi bạn làm như vậy là bạn dâng phó chính mình.

Chúa muốn vợ chồng yêu thương nhau trong sự hy sinh và vô điều kiện. Điều này có nghĩa không phải lúc nào bạn cũng muốn ý của mình. Nhưng tin mừng là, khi vợ chồng hy sinh đi các tham muốn ích kỷ, họ sẽ có một chiến thắng khải hoàn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con bước đi trong tình yêu thật trong hôn nhân của con. Hôm nay con quyết định không phải lúc nào cũng theo ý con, nhưng sẵn sàng để hy sinh cho người phối ngẫu của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon