Khi Tiến Độ Chậm Chạp

Khi Tiến Độ Chậm Chạp

Rô-ma 5:3, “Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn
nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn.”

Diều quan trọng là đổi mới tâm trí của chúng ta, nhưng điều
cũng quan trọng là biết quá trình cài đặt lại chương trình hay đổi
mới tâm trí sẽ diễn ra từng chút một. Đừng nản lòng nếu tiến độ có
chậm chạp, hay khi bạn có những trở ngại hay những ngày khó
khăn. Cứ đứng lên, phủi bụi và bắt đầu lại.

Khi một em bé tập đi, nó ngã rất nhiều lần trước khi kiện toàn
khả năng đi không còn ngã; tuy nhiên, đứa bé đó kiên định. Có thể
nó khóc một lát sau khi té xuống, nhưng nó liền đứng dậy và thử lần
nữa.

Học thay đổi suy nghĩ của chúng ta cũng thực hiện tương tự
như vậy. Chúng ta tranh chiến và té ngã, nhưng Chúa luôn ở đó để
nâng chúng ta lên. Thay vì thất vọng, hãy nhớ làm điều Kinh Thánh
nói và “chiến thắng” trong sự khó khăn của bạn, vì sự tranh chiến
của bạn là thực tế cho thấy bạn đang đánh trận đánh tốt lành của
đức tin.

Những có những ngày chúng ta không làm mọi việc đúng đắnnhững
ngày chúng ta có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đừng bao giờ
ngừng cố gắng. Chúa đang dần đem chúng ta tới cách suy nghĩ của
Ngài, chừng nào chúng ta không bỏ cuộc.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã vực con lên khi con té ngã. Con biết khi con tranh chiến,
Ngài có thể làm việc trong con để giúp con chiến thắng các suy nghĩ tiêu cực và
giúp con càng ngày càng tiệm cận lối suy nghĩ của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon