Khởi Động Các Ước Mơ Của Bạn

Khởi Động Các Ước Mơ Của Bạn

Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay! Châm Ngôn 29:18

Uớc mơ Chúa đã đặt để trong lòng bạn là gì? Tôi không hỏi bạn có ước mơ hay không – tôi đã biết nó đã ở đó rồi vì Chúa ban các ước mơ cho tất cả chúng ta.

Tôi đã thấy người ta làm đủ mọi điều đối với các ước mơ của họ. Một số người chôn sâu các ước mơ đó vào trong lòng họ để bảo vệ bản thân khỏi sự chỉ trích của những người khác. Một số người không còn ngó ngàng gì tới ước mơ của họ để họ không phải suy nghĩ về chúng nữa. Và một số người cuối cùng cũng bỏ cuộc trên các ước mơ của họ vì khi họ giữ ước mơ của mình họ đau đớn vô cùng. Nếu ước mơ của bạn cần một sự khởi động, có hai điều tôi muốn bạn nhớ. Trước tiên, bạn cần có một khải tượng rõ ràng. Và thứ hai, lúc nào bạn cũng phải để khải tượng đó ở trước mắt bạn.

Nhưng có khải tượng không có nghĩa nó sẽ lập tức xuất hiện. Chúa quan tâm tới sự tiến triển của một khải tượng như Ngài quan tâm tới kết quả cuối cùng.

Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Phi-líp 4:11-13 rằng ông đã học để thoả lòng và thoả nguyện đến mức dù ở trong tình cảnh nào ông cũng không lo âu. Nói cách khác, ông không giờ cho phép bản thân buồn lòng với nơi hiện tại của mình…ông luôn ngóng trông về phía trước về nơi ông sẽ đến.

Điều đó có nghĩa bạn, giống như Phao-lô, cần tìm một sự quân bình giữa sự thoả lòng và tham vọng. Đây là chìa khoá: Hãy học để vui thích chỗ hiện tại của bạn trên đường đi đến nơi bạn đang đến. Khi bạn có một ước mơ hay khải tượng, bạn phải giữ nó ở trước mặt mình. Nếu có thể được thì hãy viết ra. Và hãy nhớ rằng, Chúa sẽ giúp bạn sống ước mơ Ngài đã ban cho bạn từng bước một và từng ngày một.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Giê-su ơi, dù không phải lúc nào con cũng cảm thấy thích, cuộc đời thì cố khiến con bỏ cuộc, con tin Ngài có một kế hoạch lớn lao cho cuộc đời con. Con chọn để tin cậy Ngài để giúp con sống ước mơ Ngài đã ban cho con hơn là con tin cậy vào các hoàn cảnh của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon