Kiên Nhẫn Chờ Đợi

Kiên Nhẫn Chờ Đợi

Galati 5:22, “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó.”

Có những lúc chúng ta đều muốn sự thay đổi trong đời sống chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng muốn trải qua tiến trình cần thiết để đi đến sự thay đổi đó. Nó thường mất thời gian lâu hơn là chúng ta nghĩ, và dọc đường luôn có những quãng thời gian chờ đợi. Câu hỏi là, ta đang chờ đợi đúng cách hay sai cách? Nếu ta chờ đợi sai cách, chúng ta sẽ khổ sở; nhưng nếu ta quyết định chờ đợi cách của Chúa, ta trở nên kiên nhẫn và thực sự vui thích sự chờ đợi.

Nó cần sự thực hành, nhưng khi ta để Chúa giúp đỡ chúng ta trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta phát triển sự kiên nhẫn, một trong những đức hạnh quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân. Sự kiên nhẫn là một bông trái của Thánh Linh. Nó chỉ được phát triển qua thử thách, vì thế ta không được tháo chạy khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Vì khi chúng ta kiện toàn sự kiên nhẫn, Kinh Thánh nói chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn thỏa lòng-chẳng thiếu chi cả (xem Gia-cơ 1:2-4).

Ngay cả mối quan hệ của chúng ta với Chúa cũng bao gồm những sự thay đổi tiệm tiến. Chúng ta học để tin cậy Ngài một cách sâu nhiệm bằng cách trải qua nhiều kinh nghiệm đòi hỏi chúng ta chờ đợi lâu hơn chúng ta muốn.

Hãy tin tôi, sự chờ đợi có thể khó khăn thật, nhưng nó sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Các lợi ích mà sự kiên nhẫn đó đem lại chắc chắc đáng để chúng ta trải qua sự chờ đợi không thoải mái!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn thay đổi và tăng trưởng sâu nhiệm hơn trong mối quan hệ của con với Ngài. Con hiểu điều này có nghĩa kiện toàn sự kiên nhẫn, nhưng con biết con sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn khi Ngài kiện toàn sự kiên nhẫn trong con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon