Kiên Trì Sẽ Được Ban Thưởng

Kiên Trì Sẽ Được Ban Thưởng

Ma-thi-ơ 19:29, “Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc.”

Trong những năm đầu khi chúng tôi đang xây dựng chức vụ, Dave và tôi đã trả qua rất nhiều thử thách khó khăn. Tôi cần phải xử lý thái độ của mình. Chúng tôi làm việc để xử lý hôn nhân của mình và cách sử dụng tiền bạc.

Trong sáu năm tôi mua vớ và đồ lót tại chỗ người ta thanh lý đồ cá nhân, hoặc gia đình thường là ở nhà để xe. Chúng ta túng quẫnvà tôi thì đang dạy về sự cung ứng dư dật của Chúa trong đời sống chúng ta.

Nào chỉ thế thôi, lúc đó việc người nữ giảng luận là chuyện hiếm vô cùng. Chúng tôi đã mất bạn bè và các thành viên gia đình thì chẳng muốn dính líu gì tới chúng tôi nữa.

Việc đó thật khó khăn, và đôi khi tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, tôi rất vui mừng tôi đã bám lấy Chúa vì có những con người khắp thế giới đã được giúp đỡ bởi cớ những gì Chúa đã làm qua chức vụ của chúng tôi.

Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ma-thi-ơ 19 rằng chúng ta sẽ phải bỏ những thứ “quan trọng” lại phía sau để mà theo Ngài. Chúng tôi đã không có mọi thứ mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần lúc đó, nhưng sự đánh đổi có kết cuộc còn hơn là xứng đáng nữa. Hãy bền đỗ trong đời sống bước đi theo Chúa của bạn, ngay cả lúc khó khăn. Hãy tập trung vào Ngài, bạn sẽ được trả thưởng khi bạn kinh nghiệm chiến thắng Ngài dành cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, đôi khi thật khó để bền đỗ trong đời sống Cơ Đốc, nhưng con biết rằng sự bền đỗ là có thưởng. Cảm ơn Ngài ban cho con sức mạnh con cần để cứ đi tới. Con sẽ đi theo một mình Ngài mà thôi, vì chỉ mình Ngài là quan trọng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon