Kinh Nghiệm Bình An Của Chúa Bằng Cách Sống Trong Hiện Tại

Kinh Nghiệm Bình An Của Chúa Bằng Cách Sống Trong Hiện Tại

24Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi. —Giăng 16:33

Có được một thái độ điềm tình và bình an là điều vô giá. Thái độ đó thì nói rằng, “Tôi tin cậy Chúa,” và nó truyền thông mạnh mẽ với người khác. Nhưng cần thời gian, cần sự tập trung và ân sủng của Chúa để có bình an liên tục.

Thường mức độ căng thẳng của chúng ta tỉ lệ theo các hoàn cảnh của chúng ta. Bạn có thể bị căng thẳng vì bạn luôn bận rộn hoặc tranh chiến về tài chính hoặc vì bạn không hòa hợp với người bạn yêu thương.

Để chiến thắng căng thẳng trong đời sống chúng ta, chúng ta cần học để thực hành sự bình an đã được cung ứng cho chúng ta bởi quyền năng chiến thắng của Chúa Giê-su.

Một cách để phát triển sự bình an liên tục là học để sống “trong hiện tại.” Chúng ta có thể để rất nhiều thời gian suy nghĩ về quá khứ hay thắc mắc tương lai …nhưng ta không thể hoàn tất bất cứ điều gì nếu tâm trí chúng ta không tập trung vào ngày hôm nay.

Kinh Thánh nói Chúa ban cho chúng ta ân sủng cho mỗi ngày chúng ta sống. Tôi tin ân sủng của Chúa là quyền năng ban năng lực và sức mạnh cho chúng ta để làm điều ta cần làm – và Ngài ban ân sủng ấy cách dư dật theo mức ta cần.

Mỗi ngày chúng ta cần nói, “Chúa đã ban cho con hôm nay. Con sẽ vui mừng và hớn hở trong ngày hôm nay.”

Nếu bạn có thể học để tin cậy Chúa “trong hiện tại,” nhận ân sủng của Ngài theo mức bạn cần, thì bạn có thể trở thành một người thật sự bình an-điều đó thật quyền năng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Ngài đã chiến thắng mọi sự cản trở, nên con xin Ngài giúp con sống trong sự bình an mà Ngài đã ban cho con. Xin chỉ cho con cách để tin cậy Ngài khi con sống “trong hiện tại.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon