Làm Cho Người Khác…

Làm Cho Người Khác...

Ma-thi-ơ 7:12, “Vậy thì, bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên Tri.”

Chúa có nhiều phước hạnh Ngài muốn đổ vào đời sống chúng ta, nhưng có nhiều phước hạnh mà chúng ta chưa bao giờ biết đến chỉ vì chúng ta không thể làm cho người khác điều chúng ta muốn được làm cho chúng ta. Chúng ta thích được người khác chúc phước, nhưng chúng ta, không ích kỷ, có khởi sự chúc phước cho họ trước không?

Nếu hôn nhân, gia đình hay tình bạn của bạn không như bạn muốn, thật sự bạn có thể thay đổi bằng cách nhận lấy nguyên tắc này, ngay bây giờ.

Có thể bạn đang chờ đợi người phối ngẫu làm gì đó cho bạn. Hay bạn cứng đầu không chịu giúp đỡ một người bạn vì bạn muốn họ giúp bạn trước. Sống thế này có thể thoái mái trong cái ích kỷ của mình, nhưng mọi sự sẽ không bao giờ thay đổi cho tới khi bạn quyết định chủ động thay đổi chúng. Giờ là lúc để hạ mình và cứu các mối quan hệ của bạn.

Thay vì tập trung vào bản thân, chờ đợi các phước hạnh đến với bạn, hãy chọn chủ động hy sinh và phục vụ những người mà Chúa đã đặt trong đời sống bạn. Hãy làm một đầy tớ và để việc chúc phước cho người khác làm trọng tâm.

Thay vì cảm thấy bị khước từ và bỏ lơ, bạn sẽ ngạc nhiên vì sự cải thiện các mối quan hệ khi bạn đối xử với họ như cách bạn muốn được đối xử.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chẳng được lợi gì nếu sống ích kỷ. Thay vì chờ người khác tốt với con, con sẽ chọn tốt với họ trước, đối xử với họ như cách con muốn được đối xử.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon