Lắng Nghe Và Vâng Theo Điều Chúa Phán

Lắng Nghe Và Vâng Theo Điều Chúa Phán

Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời! —Phục Truyền 5:29

Chúa không chỉ muốn phán với những lãnh đạo trong mục vụ. Ngài phán với mỗi người trong mọi bước đi của cuộc đời, là những người có mối quan hệ cá nhân, riêng tư với Ngài. Có rất nhiều người không hề mong đợi việc lắng nghe từ nơi Chúa, nhưng thực tế là, Chúa trò chuyện với tất cả chúng ta. Ngài cũng đang trò chuyện với bạn.

Dĩ nhiên, bạn không thể lắng nghe Chúa và làm theo những gì Ngài phán nếu bạn không nghe được tiếng phán của Ngài. Bạn lắng nghe qua việc đọc lời Ngài trong Kinh Thánh, giành thời gian tĩnh lặng ở trong sự hiện diện của Ngài, và chuẩn bị tấm lòng để thường xuyên nhận lãnh từ nơi Ngài. Bằng cách đó, bạn có thể làm theo sự chỉ dẫn và vâng giữ các mạng lệnh của Chúa.

Khi đọc Phục Truyền 5:29, bạn có thấy sự tha thiết trong lời nói của Chúa? Ngài muốn chúng ta vâng giữ mạng lệnh của Ngài để chúng ta được phước đời đời. Ngài quan tâm đến an sinh phúc lợi của chúng ta và biết rằng chỉ có một cách duy nhất để Ngài có thể chăm sóc chúng ta đó là khi chúng ta sẵn lòng để lắng nghe và vâng lời.

Hãy thiết lập mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su Christ như một nếp sống và là một người trung tín làm theo lời Chúa. Hãy nghe và làm theo sự khôn ngoan của Ngài mỗi ngày.


Cầu nguyện để bắt đầu

Lạy Chúa, con tin Ngài đang trò chuyện với con, và con muốn nhận biết tiếng Ngài. Con sẽ hết lòng lắng nghe và sống theo điều Ngài phán với con để con “được phước đời đời”.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon