Lựa Chọn Kiên Trì

Lựa Chọn Kiên Trì

Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại (đốt lại than hồng, thổi bùng ngọn lửa và tiếp tục cháy) ơn [ân điển] của Đức Chúa Trời ban cho . . . Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là [Ngài ban cho chúng ta] tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ . . . 2 TI-MÔ-THÊ 1:6–7

Vào những ngày khó khăn, thật hữu ích khi được nhắc nhở phải kiên trì để hoàn thành sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình. Vào những ngày bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng Chúa ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục!

Trong phân đoạn kinh thánh hôm nay, chúng ta biết rằng Ti-mô-thê là một người trẻ hầu việc Chúa, ông cảm thấy muốn bỏ cuộc. Ngọn lửa đã bùng cháy trong ông giờ bắt đầu nguội dần. Hội thánh trong những ngày đó đang trải qua rất nhiều bắt bớ, và Ti-mô-thê có một số lo sợ. Có lẽ ông cảm thấy kiệt sức và mọi thứ đang sụp đổ. Ông cần được khích lệ để khơi dậy đức tin của mình.

Phao-lô nói: “Ti-mô-thê, con có thể cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhưng ta nhắc con về sự kêu gọi của cuộc đời con. Hãy nhớ quyền năng của Đức Thánh Linh đã thay đổi cuộc đời con. Ngài ban cho con tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, kỷ luật và tự chủ”. Phao-lô khích lệ Ti-mô-thê hãy vững vàng.

Nếu chúng ta có sự vững vàng, chúng ta sẽ làm điều đúng ngay cả khi khó khăn và không cảm thấy thoải mái. Hãy được khích lệ hôm nay rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn cần làm. Trong Đấng Christ, bạn đã có những điều cần thiết!


Bỏ cuộc chỉ là lựa chọn cho những ai dự định thất bại trong đời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon