Mặc Lấy Bản Chất Mới

Mặc Lấy Bản Chất Mới

Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. —Ê phê sô 4:24

Sau tất cả những đau thương xảy ra trong quá khứ của bạn, đến rồi đi, Chúa vẫn muốn bạn vui hưởng từng ngày trong cuộc đời mình. Tuy vậy, nó sẽ không xảy ra cho đến khi bạn quyết định chọn lựa để nắm lấy đời sống dư dật, sung mãn đã được mua lại qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Cho đến lúc đó, ma quỷ sẽ luôn cố gắng để cướp đi.

Chúa Giê-su phán, Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. (Giăng 10:10). Chúa Giê-su đến thế gian này và chết cho chúng ta để chúng ta được sự sống dư dật!

Với sự sống mà Ngài đã ban cho, bạn là một tạo vật mới. Bạn không cần phải để cho những điều cũ kỹ đã xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc đời mới của bạn trong Đấng Christ. Là một tân tạo vật trong Chúa Giê-su Christ, bạn có thể đổi mới tâm trí mình theo lời Chúa và cảm xúc của bạn cũng được chữa lành và phục hồi. Kế hoạch tốt lành của Chúa có thể bày tỏ ra khi bạn sống trong bản chất mới mà Chúa Giê-su đã chuộc mua cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chủ động mỗi ngày lựa chọn để mặc lấy con người mới mà Chúa Giêsu đã chuộc mua cho con. Con là người đã được tái sinh trong Đấng Christ-một tạo vật tươi vui, bình an và trọn vẹn ở trong Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon