Mở Lòng Trắc Ẩn Của Bạn

Mở Lòng Trắc Ẩn Của Bạn

Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. —1 Giăng 3:17-18

Là cơ đốc nhân, Chúa đặt để tấm lòng trắc ẩn trong mỗi một người trong chúng ta. Nhưng tùy thuộc vào chính chúng ta sẽ là người đóng hay mở để đón nhận lòng trắc ẩn đó hay không. Tôi nhận ra rằng một đều giữ cho lòng trắc ẩn của tôi thật sự mở ra là nghiêm túc suy nghĩ đến những nhu cầu trên thế giới ngày nay. Chúng ta cần nghĩ đến những người kém may mắn hơn chúng ta và mở lòng với những ai đang đau khổ.

Đọc 1 Giăng 3:17-18. Tôi thật sự rất thích câu Kinh Thánh này vì nó nhấn mạnh cụ thể tới việc khi tôi nhìn thấy nhu cầu, tôi không thể bỏ qua như thể đó là trách nhiệm của một ai đó. Tôi cũng không được nghĩ nhu cầu đó quá lớn, tôi không thể làm gì được, việc đó không đúng. Tôi nhận ra trong chức vụ của chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta không thể giúp đỡ hết trong hoàn cảnh đó thì chúng ta vẫn có thể làm đều gì đó. Và đều gì đó mà chúng ta có thể làm đem lại hy vọng cho mọi người.

Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ mở rộng tấm lòng trắc ẩn hơn nữa với những nhu cầu tuyệt vọng của mọi người trên thế giới.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi! Con không muốn sống ích kỷ quên đi nhu cầu của người khác, con mở lòng mình đón nhận tấm lòng trắc ẩn của Ngài để con có thể giúp đỡ người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon