Mối Nguy Hiểm Của Sự Ganh Tị

Mối Nguy Hiểm Của Sự Ganh Tị

Gia-cơ 3:16, “Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương.”

Sự giận dữ do sự ghen tị gây ra là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất được đề cập trong Kinh Thánh. Sáng Thế 4 cho biết Ca-in đã giết em mình là A-bên vì ông ganh tị đến mức tức giận. Dù đây là một trong số những hậu quả nghiêm trọng của sự ganh tị, nó nhắc chúng ta rằng sự ghen tị là nguy hiểm thế nào.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người cảm thấy giá trị hay tầm quan trọng của họ căn cứ trên việc làm của họ, địa vị xã hội hay địa vị trong hội thánh. Vì não trạng này, họ sợ người khác sẽ được cất nhắc trước họ. Sự ghen tị khiến họ cố gắng để trở nên quan trọng trong mắt của con người.

Nếu bạn tranh chiến với thái độ này, hãy hiểu rằng Chúa đặt bặt trong chỗ hiện tại vì Ngài có lí do. Ngài có một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời của bạn, và Ngài biết bạn cần được trang bị như thế nào cho kế hoạch đó.

Đừng xem thường những ngày của những điều nhỏ mọn. Sự vui mừng và thỏa nguyện của chúng ta đến từ việc làm theo những sự kêu gọi cụ thể mà Chúa đã đặt trên đời sống chúng ta, không đến từ sự cố gắng, xuất phát từ ghen tị, để đặt những điều mà bạn nghĩ sẽ gây ấn tượng cho con người. Đừng để sự ghen tị tăng trưởng trong bạn. Hãy tin cậy Chúa để đặt bạn vào chỗ bạn cần ở.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, sự ganh tị là nguy hiểm và con không muốn bất kỳ phần nào của nó. Địa vị của con không phụ thuộc vào địa vị và sự nhìn thận thuộc thế gian. Tất cả những gì con cần là Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon