Tận Hưởng Cuộc Hành Trình

Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích

Vả, Ma-thê [quá bận rộn] mải lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? . . . LU-CA 10:40

Tôi tin rằng cuộc sống nên là một sự ăn mừng. Quá nhiều tín đồ thậm chí không thể tận hưởng cuộc sống chứ đừng nói đến việc ăn mừng nó. Nhiều người thật sự yêu mến Chúa Giê-su Christ và đang trên đường đi đến thiên đàng, nhưng có rất ít người tận hưởng cuộc hành trình đó. Trong nhiều năm, tôi là một trong số họ. . . Tôi giống như Ma-thê!

Ma-thê bận rộn làm những việc tôi vẫn thường làm, chạy loanh quanh cố gắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo để gây ấn tượng với Chúa và mọi người. Tôi làm phức tạp mối quan hệ của mình với Chúa vì tôi có cách tiếp cận theo chủ nghĩa luật pháp với sự công chính. Tôi chỉ cảm thấy tốt về bản thân khi hoàn thành một điều gì đó. Và tôi bực bội với những người như Mary, những người sống vui hưởng. Tôi nghĩ họ nên làm việc như tôi.

Vấn đề của tôi là tôi chỉ toàn là Ma-thê và không có chút nào của Mary. Tôi yêu Chúa Giê-xu, nhưng tôi chưa học biết về đời sống đơn giản mà Ngài muốn tôi sống. Tôi đã khám phá ra câu trả lời đó được bắt nguồn từ đức tin, khám phá ra ý nghĩa của việc ngồi dưới chân Chúa Giê-su, lắng nghe lời Chúa và hết lòng tin cậy Chúa.


Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống, hãy học cách sống cân bằng. Làm việc, thờ phượng, vui chơi và nghỉ ngơi. Nếu tất cả chỉ là công việc, thì nó tạo ra một người sống cuộc đời phức tạp, phiền phức và không có niềm vui.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon